Data posiedzenia:
2015-10-20

Status:
Zakonczone


Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokolu nr 9/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w dniu 24 wrzesnia 2015r.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 7 wrzesnia 2015r. na dzialalnosc Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.

3. Sprawy biezace.

4. Wnioski radnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z pózn. zm.) fragment wniosku zostal zakreslony ze wzgledu na ochrone danych osobowych.