W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XV/172/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5648