<>

Nazwa:

Biuro Prawne

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

II piętro - p. 218

Kontakt:

Tel. 32/3939321

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Radca Prawny -Koordynator:

Aleksandra Broda


Biuro Prawne

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Prawnego należy w szczególności:

 

1.       obsługa i doradztwo prawne dla organów Miasta i wybranych jednostek organizacyjnych Miasta,

2.       udzielanie porad i konsultacji prawnych,

3.       wydawanie opinii prawnych,

4.       uczestnictwo w opracowywaniu projektów aktów prawnych organów Miasta oraz kontrolowanie ich zgodności z prawem,

5.       uczestniczy w opracowywaniu projektów oświadczeń woli w tym umów, ich parafowanie lub opiniowanie w zakresie zgodności z prawem i interesem Miasta,

6.       zapewnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami i innymi organami,

7.       koordynowanie współpracą z innym kancelariami prawnymi obsługującymi Miasto,

8.       prowadzenie dokumentacji spółek z udziałem Miasta i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami.