W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025

Data uchwały:
2015-09-24

Numer uchwały:
XIII/162/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-09-24