W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie kredytu w kwocie 8.352.595,- zł na sfinansowanie planowanego w uchwale budżetowej na 2007 rok deficytu budżetowego

Data uchwały:
2007-05-16

Numer uchwały:
4100/IV/92/2007

Podjęta przez:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2007-05-16