Druk nr 193 - projekt uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Slaskie na lata 2015-2025,