W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 405.000,-zł na realizację zadania "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy

Data uchwały:
2015-08-10

Numer uchwały:
4200/III/93/2015

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-10