Data posiedzenia:
2015-05-28

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokolu nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2015 r.,

2. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespól Kontrolny KR w zakresie kontroli dzialalnosci finansowej Miejskiego Domu Kultury za rok 2014.

3. Sprawy biezace.

4. Wnioski radnych.


Uwagi: