W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VIII/107/15

Podjęta przez:
Radę Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-28