Data posiedzenia:
2015-05-12

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokolu z 5 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespól Kontrolny KR w zakresie dzialalnosci finansowej Osrodka Kultury Andaluzja za rok 2014.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespól Kontrolny KR w zakresie ewidencji ksiegowej, sprawozdan budzetowych i sprawozdan finansowych Miasta za rok 2014.

4. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta sprawozdania finansowego Miasta Piekary Sl. za rok 2014, sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za rok 2014 wraz z opinia RIO oraz informacji o stanie mienia komunalnego od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

6. Sprawy biezace.


Uwagi: