Data posiedzenia:
2015-04-14

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolów z 2 i 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekary Slaskich dotyczacej Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich dotyczacej bezczynnosci Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w latach 2003-2007.

4. Rozpatrzenie skargi mieszkanców Piekar Slaskich na zasady dzialalnosci Domu Dziecka w Piekarach Slaskich.

5. Sprawy biezace.

6. Wnioski radnych.


Uwagi: