W sprawie:
oddelegowania dwóch przedstawicieli do składu Kapituły tytułu "Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie" w kadencji 2014-2018.

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
VII/97/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-23