W sprawie:
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Data uchwały:
2015-04-13

Numer uchwały:
4200/III/16/2015

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-13