Data posiedzenia:
2015-03-24

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z 3/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 24.02.2014 r.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Slaskich dotyczacej Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Slaskich.

3. Rozpatrzenie skargi mieszkanca Piekar Slaskich dotyczacej bezczynnosci Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w latach 2002-2008.

4. Przyjecie rezygnacji Tomasza Flodrowskiego z czlonkostwa w komisji.

5. Sprawy biezace.

6. Wnioski radnych.


Uwagi: