Data posiedzenia:
2015-01-08

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Wybór Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie.

2. Wybór Wiceprzewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie.

3. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie.

4. Sprawy biezace.

5. Wnioski radnych.


Uwagi: