Data posiedzenia:
2015-01-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu z pierwszego posiedzenia KR.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanca dotyczacej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

4. Zaopiniowanie projektu uchwaly RM Piekary Slaskie w sprawie wysokosci diet radnych Rady Miasta Piekary Slaskie (druk nr 20) wraz z autopoprawka.

5. Sprawy biezace.

6. Wnioski radnych.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2014 , poz. 782 z pózn. zm.) fragment Protokolu zostal zakreslony ze wzgledu na prywatnosc osoby fizycznej.