Nazwa:

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

I pietro, p. 111

Kontakt:

Tel. 32/3939337

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Bogusława Najdek

Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony

Do zadań, kompetencji i obowiązków Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony należy w szczególności:

1)       wypełnianie postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych,

2)       zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,

3)       zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

4)       zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

5)       okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6)       opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

7)       prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

8)       prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

9)       prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.