<>

 

Nazwa:

Audytor Wewnętrzny

Adres:

ul. Franciszka Żwirki 23A

41-940 Piekary Śląskie

pokój 106

Kontakt

32 / 77 61 487

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

 

Joanna Kałużna

 

 

Audytor Wewnętrzny

 

1.      opracowywanie planów audytu,

2.      przeprowadzanie zadań audytowych,

3.      realizacja zadań audytowych nieujętych w planie,

4.      czynności doradcze,

5.      ocena systemu kontroli zarządczej.