Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Biuro Zdrowia i Spraw Spolecznych

 

Nazwa:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

parter, pokój 05

Kontakt:

Tel. 32/3939407, 32/3939401, 32/7761449, 32/7761449

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Monika Rudy

 

Biuro Zdrowia i Spraw Spolecznych

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:

      1)       analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i ustalanie zagrożeń oraz potrzeb w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

2)       opracowywanie niezbędnych działań profilaktycznych oraz organizacja miejskich akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

3)       ocena i kontrola dostępności oraz poziomu usług świadczonych przez lokalne podmioty lecznicze, w tym przedkładanie rocznych raportów,

4)       współdziałanie z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia w zakresie ochrony zdrowia,

5)       opracowywanie projektów programów polityki zdrowotnej w celu uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych,

6)       koordynowanie wdrażania programów polityki zdrowotnej, w tym organizacja konkursów ofert na ich realizację, nadzór i ocena efektów realizacji oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

7)       współpraca w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, opieki i wychowania,

8)       opracowywanie programów z zakresu ochrony zdrowia - koordynacja działań związanych z ich realizacją oraz sporządzanie sprawozdań,

9)       obsługa biurowa Rady Seniorów w Piekarach Śląskich,

10)   przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych od instytucji publicznych i osób prywatnych,

11)   obsługa organizacyjno-kancelaryjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

12)   koordynacja zajęć pozalekcyjnych z elementami wczesnej profilaktyki w piekarskich szkołach,

13)   wprowadzanie do szkół nowych lub cyklicznych programów profilaktycznych,

14)   organizacja lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym,

15)   organizacja szkoleń dla lokalnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia,

16)   współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Policją oraz podmiotami leczniczymi w zakresie stosowania procedury „Niebieskiej Karty”,

17)   organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym,

18)   rozliczanie sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadań publicznych przez stowarzyszenia,

19)   nadzór nad akcją dożywiania dzieci w świetlicach środowiskowych i ochronkach charytatywnych,

20)   organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

21)   organizacja dyżurów w „Telefonach Zaufania" dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy,

22)   przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

23)   propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw profilaktycznych oraz kampanii edukacyjno-medialnych,

24)   monitorowanie problemów uzależnień w mieście,

25)   udzielanie porad osobom niepełnosprawnym, rodzinom z problemem alkoholowym oraz zaburzeniami psychicznymi,

26)   prowadzenie spraw dotyczących określenia warunków dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich,

27)   prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem porozumień z innymi powiatami dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich,

28)   współdziałanie z Wydziałem Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne państwa,

29)   prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w tym wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu,

30)   przeprowadzanie kontroli żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta,

31)   sporządzanie w wersji elektronicznej sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla wojewody,

32)   prowadzenie spraw związanych z powierzaniem i rozliczaniem zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

33)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych we współpracy ze Śląską Izba Aptekarską,

34)   realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego programu dla rodzin wielodzietnych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny,

35)   opracowywanie projektu rocznego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie,

36)   koordynowanie prac związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

37)   opracowywanie projektu rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie,

38)   koordynowanie prac związanych z realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

39)   współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej, Żłobkiem Miejskim oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich,

40)   współpraca z Piekarskim Centrum Medycznym,

41)   realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyznawania
i wypłacania dodatku energetycznego,

42)   prowadzenie spraw związanych z finansowaniem pobytu dzieci urodzonych w Piekarach Śląskich, które zostały umieszczone w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych,

43)   prowadzenie postępowań dotyczących umarzania należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2015-04-14 11:26:10
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2015-04-03 11:26:27
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-04-15 09:15:04
Ostatnia zmiana:2020-03-03 12:14:03
Ilość wyświetleń:4004

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij