Nazwa:

Biuro Zamówień Publicznych

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

II pietro, p. 215

Kontakt:

Tel. 32/3939379, 32/7761464

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Ewa Grabiarz

 

Biuro Zamówien Publicznych

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1)       prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne pod względem formalnym i proceduralnym,

2)       przygotowywanie projektów umów wynikających z zakresu zamówień,

3)       prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

4)       prowadzenie rejestru umów i zleceń,

5)       rozliczanie zamówień publicznych oraz kontrola terminowości realizacji umów i zleceń,

6)       przygotowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych,

7)       przekazywanie informacji z zakresu zamówień publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej,

8)       opracowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,

9)       prowadzenie rejestru faktur według kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień).