Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nazwa:

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Adres:

ul. Bytomska 92

41-940 Piekary Slaskie

parter, p. 101-104, 110-111,

Kontakt

Tel. 32 / 3939392, 32 / 3939396, 32 / 3939376, 32 / 7761454, 32 / 3939391, 32 / 7761453

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Stanislaw Jarzabek

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

  1. opracowywanie prognoz, programów i raportów w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska i gospodarki wodnej,

2.      przyjmowanie zgloszen eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddzialywac na srodowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pylów do  powietrza,

3.      przyjmowanie zgloszen eksploatacji  mogacej negatywnie oddzialywac na srodowisko, wytwarzajacej pole elektromagnetyczne,

4.      rejestracja sprzetu  plywajacego sluzacego do polowu ryb,

5.      wydawanie kart wedkarskich,

6.      wydawanie kart lowiectwa podwodnego,

7.      przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

8.      wydawanie decyzji na rekultywacje gruntów rolnych, lesnych i pogórniczych,

9.      wydawanie zezwolenia do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

10.   wydawanie pozwolen na wprowadzanie gazów i pylów do powietrza,

11.   wydawanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

12.   wydawanie poswiadczenia oswiadczen rolnika dotyczacych: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, posiadania kwalifikacji rolniczych,

13.   przyjmowanie zgloszen do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów,

14.   wydawanie zezwolen na transport odpadów,

15.   wydawanie zezwolen na przetwarzanie odpadów,

16.   wydawanie zezwolen na zbieranie odpadów,

17.   wydawanie pozwolen na wytwarzanie odpadów,

18.   dokonywanie wpisu lub wykreslenie z rejestru zwierzat podlegajacych ograniczeniom przewozenia przez granice panstwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

19.   wydawanie zaswiadczen o pracy w gospodarstwie rolnym  w celu wyliczenia  stazu pracy w celach emerytalno- rentowych,

20.   wydawanie zezwolen na wycinke drzew i krzewów,

21.   wydawanie decyzji wymierzajacych kary za usuniecie drzew bez zezwolenia oraz zniszczenie zieleni,

22.   wydawanie zezwolen na hodowanie lub utrzymywanie  chartów rasowych lub ich mieszanców,

23.   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lowieckiej, lesnej, pszczelarskiej,

24.   udzielanie pozwolen wodno - prawnych zgodnie z ustawa prawo wodne,

25. naliczanie i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego,

26. prowadzenie spraw zwiazanych z przekazywaniem skladek do Izby Rolniczej.

 

Referat Odpadów

 

1.    objecie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Piekary Slaskie,

2.    zorganizowanie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, na których zamieszkuja mieszkancy,

3.     nadzorowanie, rozliczanie i przeprowadzanie kontroli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4.    prowadzenie dzialan informacyjnych i edukacyjnych z zakresu prawidlowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

5.     prowadzenie zakladki strony internetowej www.piekary.pl dotyczacej systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

6.    przyjmowanie, sprawdzanie i wprowadzanie deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do elektronicznego systemu KSON,

7.     wydawanie decyzji w przypadku niezlozenia deklaracji lub uzasadnionych watpliwosci co do danych zawartych w deklaracji,

8.     wydawanie decyzji o rozlozeniu na raty zaleglosci,

9.    ustalanie wlascicieli nieruchomosci zobowiazanych do zlozenia deklaracji oraz ustalanie w zakresie wymiarowym spadkobierców zaleglosci z zakresu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10.  wspólpraca z innymi komórkami urzedu w zakresie prowadzonych postepowan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

11. coroczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja mozliwosci technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami,

12. przyjmowanie sprawozdan o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach cieklych oraz realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

13. sporzadzanie wymaganych sprawozdan z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami,

14. wpisywanie do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,

15. wydawanie zezwolen na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprózniania zbiorników bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych.

 

 Geolog Powiatowy

1.      udzielanie oraz stwierdzanie wygasniecia  koncesji na wydobywanie kopalin ze zlóz nieobjetych wlasnoscia górnicza, na obszarze nie przekraczajacym

2.      uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze zlóz, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,  podziemne skladowanie odpadów lub podziemne skladowanie dwutlenku wegla,

3.      opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie zlóz  z wylaczeniem zlóz weglowodorów, albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego skladowania dwutlenku wegla, oraz poszukiwanie i rozpoznawanie zlóz weglowodorów oraz wydobywanie weglowodorów ze zlóz,

4.      wydawanie decyzji zatwierdzajacych projekt robót geologicznych,

5.      przyjmowanie zgloszen projektów robót geologicznych obejmujacych wiercenia w celu wykorzystania ciepla ziemi,

6.      przyjmowanie zgloszen o zamiarze przystapienia do wykonywania robót geologicznych,

7.      wydawanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje hydrogeologiczna, geologiczno-inzynierska, a takze przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,

8.      gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,

9.      rozporzadzanie w  imieniu Ministra wlasciwego do spraw srodowiska, prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostepnianie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodplatnie,

10.   skladanie wniosków do Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i ich opiniowanie w  zakresie obszarów narazonych osuwaniem sie mas ziemnych,

11.   skladanie wniosków do planów miejscowych i ich opiniowanie w zakresie obszarów narazonych osuwaniem sie mas ziemnych,

12.   opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie geologii,

13.   opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu  zakladów górniczych,

14.   uzgadnianie planów ruchu likwidowanych zakladów górniczych,

15.   ustalanie szkód spowodowanych ruchem zakladu górniczego i zawieranie ugód w sprawach dotyczacych obiektów komunalnych,

16.   opiniowanie i uzgadnianie wniosków dotyczacych udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze zlóz, magazynowanie, skladowanie oraz poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych,

  1. udzial w przygotowywaniu ugód na naprawe szkód górniczych oraz ich zatwierdzanie.

 

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2015-04-14 09:13:00
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2015-04-03 09:13:05
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-04-15 09:15:04
Ostatnia zmiana:2020-02-14 10:58:44
Ilość wyświetleń:4918

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij