W sprawie:
przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. na lata 2015 – 2019”.

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VI/74/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26