Nazwa:

Kancelaria Prezydenta Miasta

Adres:

ul. Bytomska 84,

41-940 Piekary Śląskie

II pietro, p. 203, 205-207, 216, 218,

ul. Bytomska 92,

41-940 Piekary Śląskie

parter, p. 2

Kontakt:

Naczelnik: 32/3939386, 

Sekretariat: 32/3939358,  32/7761444  

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Urszula Gawlik


Kancelaria Prezydenta Miasta
Do zadań, kompetencji i obowiązków Kancelarii Prezydenta Miasta należy w szczególności:

Sekretariat Prezydenta Miasta

1)      przyjmowanie, przekazywanie do rejestracji, segregacja, wysyłanie oraz przekazywanie korespondencji,

2)      obsługa poczty elektronicznej adresowanej do Prezydenta, Zastępców Prezydenta
i Sekretarza Miasta, organizowanie spotkań, konferencji, narad i wyjazdów służbowych
z udziałem Prezydenta i jego zastępców,

3)      organizowanie współpracy Prezydenta z organami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego,

4)      obsługa organizacyjno-biurowa narad, odpraw, posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prezydenta,

5)      obsługa organizacyjno-biurowa w zakresie współpracy Prezydenta z Radą,

6)      prowadzenie terminarza spotkań i imprez okolicznościowych z udziałem Prezydenta, bądź osób reprezentujących Prezydenta.

 

Zespół Prasowy

1)      kreowanie polityki informacyjnej Urzędu Miasta,

2)      redagowanie strony internetowej www.piekary.pl oraz profilu Miasta w mediach społecznościowych,

3)      współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu,

4)      przygotowywanie pism okolicznościowych dla Prezydenta,

5)      przygotowywanie wywiadów i ogłoszeń sponsorowanych, autoryzacja wywiadów
i wypowiedzi,

6)      reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Prezydenta, Zastępców i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

7)      przygotowywanie tematyki audycji, artykułów prasowych i internetowych, materiałów TV, związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych,

8)      prezentowanie w mediach działań organów Miasta i Wydziałów Urzędu, ułatwianie dziennikarzom kontaktu z Kierownictwem Urzędu, Naczelnikami i dyrektorami miejskich jednostek organizacyjnych,

9)      przygotowywanie i wydawanie serwisów i materiałów informacyjnych dotyczących Urzędu i Miasta,

10)  organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, narad i spotkań Prezydenta z mieszkańcami i organizacjami społecznymi,

11)  przygotowywanie wspólnie z Wydziałami, informacji przedstawiających działania organów Miasta,

12)   pośredniczenie w kontaktach Naczelników z mediami, decydowanie o ostatecznym kształcie informacji przekazywanych mediom przez Naczelników,

13)   bieżące monitorowanie prasy codziennej, analizowanie artykułów prasowych poświęconych problematyce Miasta,

14)   koordynowanie spraw związanych z udzielaniem patronatów Prezydenta Miasta.

 

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą

1)      podejmowanie działań promocyjnych,

2)      organizacja wydarzeń mających na celu promocję Miasta

3)      współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję Miasta,

4)      współpraca z innymi miastami i organizacjami miast,

5)      prowadzenie współpracy międzynarodowej,

6)      zlecanie opracowania oraz zakup usług i materiałów promocyjnych Miasta,

7)      współpraca z drukarniami, wydawnictwami i agencjami reklamowymi,

8)      koordynacja spraw związanych z realizacją na terenie Miasta zadań z zakresu promocji turystycznej, współpraca z Miejskim Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o.

9)      koordynacja polityki kulturalnej Miasta,

10)   prowadzenie spraw dotyczących konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta, w tym koordynacja działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych – „Budżet Obywatelski”,

11)   koordynacja działań promocyjnych dotyczących realizacji inicjatywy lokalnej w Mieście,

12)   prowadzenie budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta.