Data posiedzenia:
2015-02-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Rozapatrzenie skargi dotyczacej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej.

2. Ponowne rozpatrzenie skargi mieszkanca dotyczacej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej,

3. Zaopiniowanie projektu uchwaly nr 36 Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie wyznaczenia reprezentanta Piekar Slaskich w Zwiazku Miast Polskich.

4. Sprawy biezace.

5. Wnioski radnych.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z pózn. zm.) fragment Protokolu zostal zakreslony.