W sprawie:
uchylenia uchwały własnej Nr VII/60/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29.03.2007r. w sprawie organizacji i prowadzenia mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V/47/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-26