W sprawie:
w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/571/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V/34/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-26