W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2015.

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV/19/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.