Adrian Szastok

  • Radny Rady Miasta Piekary Slaskie w kadencji 2014 - 2018
  • Wiceprzewodniczacy Klubu Radnych Nasze Piekary
  • wybrany z okregu wyborczego nr 1

Funkcje:

  • Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

Czlonek Komisji Rady Miasta Piekary Slaskie:

  • Komisji Rewizyjnej
  • stalej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu