Tadeusz Wieczorek

  • Radny Rady Miasta Piekary Slaskie w kadencji 2014 - 2018
  • wybrany z okregu wyborczego nr 3
  • radny niezrzeszony w klubie radnych 

Czlonek Komisji Rady Miasta Piekary Slaskie:

  • Komisji Rewizyjnej
  • stalej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu