W sprawie:
przyjęcia Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”.

Data uchwały:
2014-10-30

Numer uchwały:
XLVII/612/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5685