W sprawie:
określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Miasta Piekary Śląskie oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta

Data uchwały:
2014-10-30

Numer uchwały:
XLVII/607/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-10-30