W sprawie:
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”.

Data uchwały:
2014-10-30

Numer uchwały:
XLVII/606/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-10-30