W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2015.

Data uchwały:
2014-10-30

Numer uchwały:
XLVII/599/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-01