W sprawie:
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Data uchwały:
2014-09-16

Numer uchwały:
4100/III/153/2014

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową

Uchwała wchodzi w życie:
2014-09-16