W sprawie:
zmiany uchwały Nr XX/178/04 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: opłat za zajęcie pasa drogowego.

Data uchwały:
2014-09-15

Numer uchwały:
XLV/591/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4758