W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów

Data uchwały:
2014-09-15

Numer uchwały:
XLV/590/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-09-15