W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/332/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r.
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina


Data uchwały:
2014-08-28

Numer uchwały:
XLIII/582/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4519