W sprawie:
powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2014-08-28

Numer uchwały:
XLIII/580/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4518