W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XL/535/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2014-08-28

Numer uchwały:
XLIII/579/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-08-28