W sprawie:
organizacji i prowadzenia mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Data uchwały:
2007-03-29

Numer uchwały:
VII/60/07

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.