Monika Lisinska - Kotowicz
Radna Rady Miasta Piekary Slaskie w kadencji 2010 - 2014 (do dnia 2 kwietnia 2014 r.)