W sprawie:
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach.

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XLII/574/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3831