W sprawie:
przyjęcia Raportu z wykonania „Aktualizacji Programu ochrony środowiska obejmującego plan gospodarki odpadami dla miasta Piekary Śląskie na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2018", za okres lat 2011 – 2012.

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XLII/572/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-26