W sprawie:
wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XLII/569/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-26