W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXVIII/513/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XLI/563/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-29