Data posiedzenia:
2014-03-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 25/14 z dnia 03 lutego 2014 roku.

2. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich za 2013 rok.

3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich za 2013 rok.

4. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych miasta Piekary Śląskie za 2013 rok.

5. Sprawy bieżące.


Uwagi: