W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXVIII/508/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Piekarach Śląskich „Skwer Olimpijczyków z Brzezin Śląskich”.

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/558/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2872