W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidulanych. Edycja XI rok 2014".

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/553/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08