W sprawie:
przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/552/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08