W sprawie:
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014-2016.

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XL/549/14

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-08